Jackie Lee

10 10, 2023
 • 加拿大楓情
  Permalink Gallery

  《加拿大楓情》2023-10-10︱第一百五十四集:2024年百大全球最佳城市排行榜加拿大佔5名! 擁有咩條件先入到榜?︱主持:宋浩暉、陳若虛Pius、Jackie Lee

《加拿大楓情》2023-10-10︱第一百五十四集:2024年百大全球最佳城市排行榜加拿大佔5名! 擁有咩條件先入到榜?︱主持:宋浩暉、陳若虛Pius、Jackie Lee

2023/10/10 19:00:27|-- Featured --, -- 香港台 --, 加拿大楓情|迴響已關閉|

[...]
3 10, 2023
 • 加拿大楓情
  Permalink Gallery

  《加拿大楓情》2023-10-03︱第一百五十三集:加拿大統計局更新非永久居留人口約219萬多人 被低估人口可改善勞動力市場、國內區域發展?︱主持:宋浩暉、陳若虛Pius、Jackie Lee

《加拿大楓情》2023-10-03︱第一百五十三集:加拿大統計局更新非永久居留人口約219萬多人 被低估人口可改善勞動力市場、國內區域發展?︱主持:宋浩暉、陳若虛Pius、Jackie Lee

2023/10/03 19:00:10|-- Featured --, -- 香港台 --, 加拿大楓情|迴響已關閉|

[...]
12 09, 2023
 • 加拿大楓情
  Permalink Gallery

  《加拿大楓情》2023-09-12︱第一百五十集:加拿大15個主要城市獨立屋升值 大多倫多和溫哥華獨立屋升值金額達到40萬元以上 ︱主持:宋浩暉、陳若虛Pius、Jackie Lee

《加拿大楓情》2023-09-12︱第一百五十集:加拿大15個主要城市獨立屋升值 大多倫多和溫哥華獨立屋升值金額達到40萬元以上 ︱主持:宋浩暉、陳若虛Pius、Jackie Lee

2023/09/12 19:00:35|-- Featured --, -- 香港台 --, 加拿大楓情|迴響已關閉|

[...]
5 09, 2023
 • 加拿大楓情
  Permalink Gallery

  《加拿大楓情》2023-09-05︱第一百四十九集:加拿大沙省移民新政策!? 只有8個國家先可以技術移民?? ︱主持:宋浩暉、陳若虛Pius、Jackie Lee

《加拿大楓情》2023-09-05︱第一百四十九集:加拿大沙省移民新政策!? 只有8個國家先可以技術移民?? ︱主持:宋浩暉、陳若虛Pius、Jackie Lee

2023/09/05 19:00:31|-- Featured --, -- 香港台 --, 加拿大楓情|迴響已關閉|

[...]
29 08, 2023
 • 加拿大楓情
  Permalink Gallery

  《加拿大楓情》2023-08-29︱第一百四十八集:加拿大疑案限制留學生簽證數量 緩解房價壓力︱主持:宋浩暉、陳若虛Pius、Jackie Lee

《加拿大楓情》2023-08-29︱第一百四十八集:加拿大疑案限制留學生簽證數量 緩解房價壓力︱主持:宋浩暉、陳若虛Pius、Jackie Lee

2023/08/29 19:00:08|-- Featured --, -- 香港台 --, 加拿大楓情|迴響已關閉|

[...]
22 08, 2023
 • 加拿大楓情
  Permalink Gallery

  《加拿大楓情》2023-08-22︱第一百四十七集:張栢芝家姐移民加拿大十幾年做地產經紀?名人身份個個搵佢買樓??租樓買樓有咩要注意?︱主持:宋浩暉、陳若虛Pius、文井、Jackie Lee,嘉賓:溫哥華資深地產代理 – 戴碧芝

《加拿大楓情》2023-08-22︱第一百四十七集:張栢芝家姐移民加拿大十幾年做地產經紀?名人身份個個搵佢買樓??租樓買樓有咩要注意?︱主持:宋浩暉、陳若虛Pius、文井、Jackie Lee,嘉賓:溫哥華資深地產代理 – 戴碧芝

2023/08/22 19:00:55|-- Featured --, -- 香港台 --, 加拿大楓情|迴響已關閉|

[...]